fbpx

Grispi

Kullanım Koşulları

 1. GİRİŞ
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); ‘İTOB OSB MAH. 10032 SK. NO:2 MENDERES / İZMİR adresinde bulunan , GRİSPİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Grispi”) tarafından https://www.grispi.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve (“Uygulama”) ile birlikte Grispi’ye ait platformlar (“Platform”,) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Grispi Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Üye ve Abone (birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
  2. İşbu Sözleşme, gerçek kişilerin ve/veya tüzel kişiler adına yetkililerin Üye ve Abone olma amacıyla Grispi Platformu’yla yapılan anlaşmanın koşullarını düzenlemektedir. Kişilerin alınan hizmete göre Üye ve Abone sıfatlarına göre, İşbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterecektir.
 1. TANIMLAR
  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Abone

Grispi Platformu’na ücret ödemek suretiyle kayıt yaptıran kişi anlamına gelecektir.

Abonelik

Grispi Platformu’na ücret karşılığında Hizmet Paketlerinden birinin satın alınması anlamına gelecektir.

Elektronik Ticaret Mevzuatı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat anlamına gelecektir.

Hizmet

Abonelik türüne bağlı olarak Grispi Platformu tarafından aboneye sunulan imkanlar anlamına gelecektir.

Hizmet Sağlayıcı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Kullanıcı(lar)

Grispi Platformu’na Üye veya Abone sıfatıyla erişim sağlayan ve Grispi Platformu üzerinde sunulan imkanlardan işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ödeme Sistemi

Grispi tarafından belirlenerek Platform’a entegre edilen, elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkân veren ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan çevrimiçi ödeme sistemi anlamına gelecektir.

Panel

Grispi Platformu’na üye olan kişilerin karşısına çıkan ve Grispi’in sunduğu Hizmetler’i barındıran ve Üye’nin üzerinde işlem yapabildiği platform anlamına gelecektir.

Üye

Grispi Platformu’nu gerekli kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi(ler)

Grispi Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek işbu Sözleşme’de belirtilen çeşitli işlemleri yapabilen, Üye ve Abone olmayan kişiler anlamına gelecektir.

 1. GENEL ŞARTLAR
  1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerli olup; Grispi Platformu’na Üye ve/veya Abone sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
  2. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde onay verilmemesi ve işlem gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Grispi Platformu’nda işbu koşulların onaylanmasıyla birlikte Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı kabul edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, işbu Sözleşme’de yazılı şartların;
   1. Grispi Platformu’nda Üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye tarafından,
   2. Grispi Platformu’na Üye olmuş ve belirli bir ücret karşılığında Abonelik satın almış Abone tarafından “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, onaylıyorum” ibaresine ait kutucuğun işaretlenmesi yoluyla kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.
  3. Grispi Platformu’nda Abone sıfatı ile Hizmet satın almak isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına yetkili temsilcisi üye olacak, ilgili belgeleri ilgili alanlara yükleyecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, sözleşme ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.
  4. Grispi, Grispi Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  5. Grispi tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncel Sözleşme Grispi Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.
  6. Yenilenen Sözleşme’nin; Üye ve Abone tarafından kabul edilmemesi halinde, Grispi Platformu’nda bulunan Üyelik hesabının ve Aboneliğin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır. Üyelik ve/veya Abonelik hesabını iptal etmek isteyen Kullanıcıların, [email protected] mail adresine taleplerini belirten bir e- posta göndermeleri veya Panel’de bulunan ‘Üyelik/Abonelik İptali’ butonuna tıklamaları gerekmektedir.
 1. GRİSPİ PLATFORMU
  1. Grispi Platformu, müşteri hizmetlerine ilişkin müşteri desteği ve satış operasyonlarının yürütülmesi ile müşterilerin bu operasyonlarına ilişkin faaliyetlerini, gelen/giden çağrı , e-posta, canlı destek, Chatbox gibi tüm destek ve satış kanallarını tek bir platformdan yönetilebildiği destek ve satış platformudur.
  2. Grispi Platformu üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetler’in kapsamı Üye ve Abone sıfatlarını haiz Kullanıcılar için farklılık göstermektedir.
  3. Üye, Website vasıtası ile eriştiği Grispi Platformu’nda;
   1. Dolaşım sağlayabilmekte,
   2. Üyelik panellerini Grispi’nin inisiyatifiyle kullanabilmekte ve üyeliğe dair sunulan imkanlardan faydalanabilmektedir. Grispi ücretsiz üyeliğin imkanlarını kısıtlama hakkına haizdir. Tereddüte mahal verilmemesi adına bir örnek verilmesi gerekirse, Grispi üyelik karşılığı 2 ay ücretsiz deneme imkanı sağladığını beyan etmiş ise;
    a) 2 ay sonunda üye ücret ödeyip abone almaz ise Grispi panele erişimini durdurabilir.
    b) 2 ayın dolmasını beklemeden üyenin panele erişimini durdurabilir.
  4. Abone, Website vasıtası ile eriştiği Grispi Platformu’nda;
   1. Üye’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,
   2. Grispi Platformunda yer alan hizmetlerden seçilip ücreti ödenen hizmet kapsamında sunulan imkanlardan yararlanabilmektedir.
 1. KULLANICI’NIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, Grispi Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Elektronik Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
  2. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Grispi ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Grispi Platformu dahilindeki metinleri, yazışmaları, video klipleri, ses kayıtlarını, dosyaları, veri tabanını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, Grispi’ye ait veya Grispi ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, Hizmetler’ine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dahil; Grispi Platformu sunucularını veya Grispi Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Grispi Platformu’nun diğer Kullanıcılar’ın Elektronik Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Grispi Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Grispi Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
  5. Kullanıcı, Grispi Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eder nitelikte, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte Üyelik ve Abonelik oluşturamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Grispi, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu Üyelik ve Aboneliği silmeye yetkilidir.
  6. İşbu Sözleşme;
   1. Üye tarafından her zaman,
   2. Abone tarafından Abonelik, işbu Sözleşmede yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.
 1. ÜYELİK VE ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER
  1. Grispi Platformu’na erişen Ziyaretçi, Grispi aracılığıyla sunulan üyelik hizmetlerinden faydalanmak üzere Grispi Platform’a Üye olmalıdır.
  2. Ziyaretçi, internet sitesinde yer alan üye olma kısımda istenen bilgileri Grispi Platformu’na ileterek Üye sıfatını kazanacaktır: (Bu bilgiler “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaktır.)
  1. Grispi Platformu içerisinde Üyeler’e sunulmuş imkanlardan yararlanılabilmesi için Üyelik işlemlerinin tamamlanması; Üyelik Bilgileri’nin Grispi’e iletilmesi, Ziyaretçi tarafından bir parola belirlenmesi ve akabinde Grispi Platformu’na giriş yapılmasıyla gerçekleşir.
  2. Ziyaretçi’nin Üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Grispi Platformu’na girdiği elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunun teyit edilebilmesi için Grispi’nin doğrulama yapma imkanı vardır.
  3. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, hesap oluşturma aşamasında belirlenen elektronik posta adresine parola yenileme talimatı seçeneğinin gönderilmesi talep edilebilecektir.
  4. Grispi Platformu’nun tüm yönetimi ve kullanımı Kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla Kullanıcı’nın kendisine ait kullanıcı adları ve şifrelerini 3. kişilerle paylaşması veya bu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak meydana gelebilecek durumlarda Grispi’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Grispi ya da 3. şahısların uğrayacağı zararlardan ise buna sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur.
  5. Üye her zaman Grispi Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Platform üzerinden sunulan Hizmetler’in ifası amacıyla kendisine Üyelik aşamasında gösterilen Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenen birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir.
 1. ÜYE VE ABONE’NİN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, Abonelik türlerini, dönemlerini ve güncel fiyatlandırmaları https://grispi.com/fiyatlandirma/  adresinden takip edebilecektir. Grispi zaman zaman Abonelik’e ilişkin hususlarda değişiklik yapabilecektir.
   1. Abone, Abonelik bedelinin ödemesini Grispi Platformu’na eklediği kredi/banka kartı bilgileri ile gerçekleştirecektir. Fatura, Abone’ye tebliğ edilecektir.
   2. Abone tarafından Abonelik’lerin bitiminden 30 (otuz) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her Abonelik döneminin bitiminde Abonelik otomatik olarak sona erecektir. Abone, abonelik bitimi süresinden olmak üzere ilgili aboneliklerini uzatabilir.
   3. Abone, Grispi Platformu üzerinden sunulan Abonelik hizmeti kapsamında Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Abone, Grispi Platformu üzerinden sunulan hizmeti satın alma amacıyla ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Abone, Ödeme Sistemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Abone’nin sağladığı banka/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup Grispi tarafından kullanılmamaktadır.
   4. Abone ödeme bilgilerini kaydetmek suretiyle otomatik ödeme talimatı oluşturabilir ve böylece Grispi Platformu’nu kesintisiz olarak kullanma hakkına sahip olur.
   5. Abone, paketlerini yükseltme, düşürme veya değiştirme hakkına sahiptir. Ancak daha düşük bir ücrete tabii pakete geçilmesi halinde Grispi tarafından değişiklik paket döneminin sonunda uygulanacak, hiçbir şekilde ödenen ücret paket ücreti azaldığından bahisle iade edilmeyecektir.
   6. Abone’nin paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni Üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
  2. Ziyaretçi, Üyeliğini oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından sorumlu olup; bu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde Üye, gerekli bildirimleri Grispi’e gecikmeksizin ulaştırmakla sorumludur. Ziyaretçi, verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle Grispi Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde Grispi’ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
  3. Ziyaretçi, Üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Grispi Platformu içerisinde sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve Hizmet sunarken veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Grispi Platformu’ndan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca temsil ettiği şirket için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Grispi Platformu içerisinde yer alan Üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, Grispi Platformu ile paylaştığı bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.
  5. Kullanıcı, Platform kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Üyelik detaylarının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair bir şüphenin olması durumunda Kullanıcı derhal Grispi’i bilgilendirmelidir.
  6. Grispi Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte Üyelik ve Abonelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Grispi, ilgili profilin ilişkili olduğu Üyeliği ve Aboneliği silmeye yetkilidir.
  7. Kullanıcı, Grispi’in kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.
 1. GRİSPİ’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Grispi, Grispi Platformu’nda sunulan Hizmetler kapsamında Hizmet Sağlayıcı sıfatını haizdir ve Elektronik Ticaret Mevzuatı uyarınca sahip olduğu yükümlüklerini yerine getireceğini kabul eder.
  2. Grispi, Grispi Platformu üzerinden sunulan Hizmetler’in zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, Hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, Hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Grispi’in bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte Grispi Platformu’nun 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.
  3. Grispi, Grispi Platformu’nda sunulan Hizmetler’in Kullanıcı’ya sağlanması için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için kendisinden beklenen makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
  4. Grispi, ödenen abonelik ücreti karşılığında aboneye 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura vb. düzenleyeceğini kabul eder.
  5. Abone ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar Grispi, ilgili Hizmet’i kapatma, açma hakkını saklı tutar.
  6. Grispi herhangi bir zamanda Grispi Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Grispi Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Grispi Platformu kullanımını kısmen veya tamamen durdurabilir.
  7. Grispi, Grispi Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, Üyelik için gereken bilgileri, Abonelik türlerini, Üyelik koşullarını, ödeme yöntemlerini ve Grispi Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Grispi, halihazırda Abonelik gerektirmeyen işlemleri Abonelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek Hizmetler sunabilir, bazı Hizmetler’i kısmen veya tamamen değiştirebilir.
  8. Grispi, Grispi Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde Üyelik başvurusu yapanların Üyelik ve Abonelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.
  9. Grispi, Üyeliğin sona erdirilmesi taleplerini gerekli şartların oluşması halinde gecikmeksizin sonuçlandıracaktır.
  10. Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları, öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Grispi, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Grispi Platformu’nu kullanımını veya Grispi Platformu içerisindeki Üyeliğini veya Aboneliğini sonlandırmaya yetkilidir.
  11. Grispi’in, Üyelik ve Abonelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili Kullanıcı’nın bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Grispi’in ilgili kişinin Üyeliğini veya Aboneliğini sonlandırma hakkı saklıdır.
  12. Grispi, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilmesi halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
  13. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde Grispi kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın Üyeliğini veya Aboneliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Bu durumda, ilgili kişinin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde Grispi bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.
  14. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a Üye veya Abone olduğu süre boyunca yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın Üyeliğinin veya Aboneliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde, Ziyaretçi’nin ise Grispi Platformu’nda dolaşımına son vermesi halinde sona ermiş sayılacaktır. Grispi, Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe, Aboneliğe ve Hizmet’e ilişkin benzeri uyarı ve kuralları ihlal etmesi durumunda ilgili kişinin Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  15. Grispi, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  16. Grispi, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  17. Grispi; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
  18. Grispi, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kullanıcı’nın ön onayı olmaksızın Kullanıcı’ya ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Kullanıcı’ya “ticari elektronik iletiyi ret hakkı” ile “verdiği onayı geri çekme hakkı” tanıyacağını taahhüt eder. İşbu taahhüt, Kullanıcı’nın Grispi ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Grispi’e iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.
  19. Grispi, Hizmet’e ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle ilgilisine bildirebilecektir.
 1. SORUMSUZLUK
  1. Grispi, Kullanıcı tarafından Grispi’ye iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  2. Grispi, kanunların izin verdiği en ileri ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğrudan veya dolaylı olarak Grispi Platformu’nun kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.
  3. Grispi, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Grispi’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihte Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenen aylık abonelik ücreti ile sınırlı olacaktır.
  4. Grispi, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Grispi uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.
  5. Grispi, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Grispi Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.
  6. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Grispi’in sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
  7. Hesap oluşturma ve abonelik ücretinin ödenmesi esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Grispi sorumlu tutulmayacaktır.
  8. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde hesabını devretmesi ve üçüncü kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Grispi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  9. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Grispi Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Elektronik Cihazlar vasıtasıyla Grispi Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.
  10. Grispi; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacak olup; Grispi mücbir sebepler ortadan kalkıncaya dek Grispi Platformu’nda sunulan Hizmetler’i geçici olarak askıya alma/durdurma hakkına sahiptir.
  11. Grispi, Kullanıcı’nın yararlanmış olduğu Hizmetler’den ilgili verilere yalnızca Kullanıcı izin verdiği taktirde erişebilecektir. Bu kayıtlarda, herhangi bir ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımı olması halinde Grispi sorumluluk kabul etmeyecektir.
  12. Kullanıcı, kendisine Grispi tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Grispi Platformu’na bildirdiği iletişim bilgilerinin kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan Hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
  13. Kullanıcı ile Üyelik işlemleri sırasında bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya Grispi Platformu üzerinde genel bilgilendirme yapılması aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta adresini güncel ve doğru tutmak, Grispi Platformu’nda yer alan bilgilendirmeleri düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
  14. Kullanıcı, Grispi’in kendisine yapmış olduğu bildirimlerde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan Grispi’in sorumlu olmayacağını kabul eder.
  15. Uygulama üzerinden yapılan sesli görüşmelerin kalitesi Kullanıcı’nın internet alt yapısı ve VOIP hizmeti aldığı Telekomünikasyon işletmecisinin sunduğu hizmet garantisi ile sınırlıdır.
  16. Grispi, işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar, VOIP operatörler, Telekomünikasyon operatörleri, yer sağlayıcılar veya GSM operatörleri tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya Grispi’in kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu değildir. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler Grispi tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.
  17. Telekomünikasyon işletmecisinden kaynaklı problemlerden Grispi sorumlu değildir.
  18. Grispi, Kullanıcı’nın Grispi Platformu’nu kullanırken yaptığı hatalı ayarlardan ve bu hatalar sonucu Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
  19. Kullanıcı tarafından Grispi Platformu’nda paylaşılan içerik ve bilgiler Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup bunlara ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
  20. Kullanıcı, Grispi Platformu’yla paylaştığı bilgilerin kopyalarını saklayacaktır. Grispi, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, bu bilgilerin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Grispi, hiçbir suretle söz konusu bilgilerin kaybından sorumlu değildir.
  21. Grispi, hiçbir şekilde Grispi Platformu’nun yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
 1. BİLDİRİMLER
  1. Kullanıcı, Grispi Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için [email protected] adresine elektronik posta göndererek ve internet sitesindeki yönlendirmelerden Grispi’e ulaşabilecektir.
 1. TEMLİK VE NAKİL
  1. Grispi, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Grispi Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
 1. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ
  1. İşbu Sözleşme, ekleriyle birlikte bir bütün oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
 1. DELİL SÖZLEŞMESİ
  1. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  1. İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Hukuku uygulanacak olup; işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın kamu tüzel kişisi veya gerçek kişi tacir olması halinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetki kabul edilmektedir.
 1. FESİH

1. Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik türünün süresinin dolması sebebiyle yeniden Abone olunmadıysa işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Abone süresi dolmadan sözleşmeyi feshetmesi halinde kullanılmayan sürenin ücret iadesini talep edemez.

  1. Aboneliğini yükselterek Grispi’in sunduğu hizmetlerden yararlanmaya başlayan Abone, Abonelik süresi dolmadan önce işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde abonelik kapsamında kullanılmayan sürenin ücret iadesini talep edemez.
  2. Grispi, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahipti